bodøsjøveien 50

Grunnarbeid med veg-vann og avløp for nytt boligfelt i Bodøsjøveien 50, etappe 1. Det skal bygges ca 85 boenheter i etappe 1, og vi skal utføre va 900 meter va grøfter. Det skal monteres ca 40 kummer og sluker, samt en pumpestasjon. Det bygges totalt 325 meter veier med gatelys, etableres lekeplasser, kyststi og fjernvarme til boligene

Bodø 360

Grunnarbeidet for nytt forretningsbygg og høyblokk med VA, fjernvarme og fortau. Omlegging el-tele traseer i fortau rundt kvartalet-fjernet totalt ca. 10 000 m3 løsmasser hvorav 5300 tonn forurenset masse

 Jektfartsmuseum

Grunnarbeid for museet, vann og avløp til Rorbuveien og overvann lagt ut i sjø. Pumpestasjon for nytt avløp. Nytt fortau og ombygging Kvernhusveien og parkeringsplass. Internveier på området og kabelgrøfter til lyspunkter. Graving og sprenging oppunder Jekta skapte utfordringer, men som ble løst på en god måte

 

ramsalt

Grunnarbeid for nytt bygg med vann og avløp, internveier og omlegging kabler i fortau. Fjernet ca 12 000 m3 masser, hvorav ca 5000 m3 fjell. Levert ca 9 200 tonn forurenset masse til Iris. Gjenstående arbeid med kanstein, granittplater og asfalt utføres våren 2019

bodøsjøen b7-3

Grunnarbeider for boligfelt med totalt 49 boliger. Komplette arbeider med VA, veier og plasser, grøntområder, lekeplasser, søppelanlegg under bakken og oppsett støttemur i høyde opp til 7 meter

 

Byparken

Utenomhusarbeider for Byparken. Asfaltering Konrad Klausens vei og Prinsens gate, internveier og stier. Grøntanlegg sammen med anl.gartner. Asfaltering sti på dekket og tilfylling mot PBL

firkanten

Grunnarbeider for nytt kontorbygg. Omlegging vann og avløp i støpt kulvert under gulv. Fjernet ca 700 tonn forurenset masse

 

FJERNVARME STORgaTA/SJØGATA

Lagt ny fjernvarme fra Storgata- under trapp ved Bohus ned til Sjøgata- krysset sjøgt og ført fjernvarme til Ramsalt tot ca 200 meter. Det er også lagt trekkerør for Nordlandsnett og Eltel, totalt ca 2000 meter

HUNSTADSENTERET

Totalunderentreprise med veier og plasser, nytt vann og avløp, drenering, tomptearbeid og anleggsgartnerarbeid

 

BODØ BRANNSTASJON

Totalunderentreprise med veier og plasser, nytt vann og avløp, drenering, tomtearbeid og anleggsgartner arbeid