Bodø 360

Grunnarbeidet for nytt forretningsbygg og høyblokk med VA, fjernvarme og fortau. Omlegging el-tele traseer i fortau rundt kvartalet-fjernet totalt ca. 10 000 m3 løsmasser hvorav 5300 tonn forurenset masse

 Jektfartsmuseum

Grunnarbeid for museet, vann og avløp til Rorbuveien og overvann lagt ut i sjø. Pumpestasjon for nytt avløp. Nytt fortau og ombygging Kvernhusveien og parkeringsplass. Internveier på området og kabelgrøfter til lyspunkter. Graving og sprenging oppunder Jekta skapte utfordringer, men som ble løst på en god måte

 

bodøsjøveien 50

 

firkanten

 

FJERNVARME STORgaTA/SJØGATA

HUNSTADSENTERET

Totalunderentreprise med veier og plasser, nytt vann og avløp, drenering, tomptearbeid og anleggsgartnerarbeid

 

BODØ BRANNSTASJON